Zagadnienia

Zakres zagadnień FizjoDerby Śląska– I olimpiada młodych fizjoterapeutów

 • Anatomia człowieka– 10 pytań
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu oraz biomechanika– 7 pytań
 • Kinezyterapia– 6 pytań
 • Fizykoterapia i balneoklimatologia– 8 pytań
 • Fizjoterapia w dysfunkcjach układu ruchu, w tym fizjoterapia w dysfunkcjach układu ruchu w  ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w reumatologii, w neurologii i neurochirurgii oraz w  wieku rozwojowym– 16 pytań
 • Fizjoterapia w dziedzinach medycyny: w kardiologii, w chorobach płuc, w ginekologii i  położnictwie– 10 pytań
 • Diagnostyka funkcjonalna, w tym diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu– 3 pytania

Zalecana literatura:

 • Bahrynowska- Fic J.: Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki. PZWL, Warszawa 2000
 • Białoszewski D.: Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2014
 • Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka tom I oraz tom V. PZWL, Warszawa 2010
 • Buckup K., Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, PZWL, Warszawa 2007
 • Domagalska-Szopa M., Szopa A., Postępowanie usprawniające w mózgowym porażeniu dziecięcym, Śląski Uniwersytet Medyczny. Wydawnictwo Katowice 2018
 • Kasperczyk T.: Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie. KASPER, Kraków 2001
 • Księżopolska-Orłowska K.: Fizjoterapia w reumatologii. PZWL, Warszawa 2013
 • Kuliński W., Zeman K.: Fizjoterapia Pediatryczna. PZWL, Warszawa 2012
 • Kwolek A.: Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. PZWL, Warszawa 2012
 • Nowotny J. (red.).: Edukacja i reedukacja ruchowa. KASPER, Kraków 2003
 • Nowotny J.: Podstawy Fizjoterapii cz.1–3. KASPER, Kraków 2004
 • Obuchowicz A. (red.): Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2016
 • Straburzyński G., Straburzyńska A.: Medycyna fizykalna. PZWL, Warszawa 2003
 • Śliwiński Z., Sieroń A., Stanek A., Szczegielniak J., Żak M.: Wielka Fizjoterapia Tom I, II. Elsevier Urban & Partner, 2014